E-SEDER- אנחנו ב

מביאים אליכם ניסיון של מעל 30 שנה בענף ביטוח החיים והבריאות, את תיק הביטוחים שלכם ינתחו טובי המומחים בארץ לייעוץ פנסיוני, כל אחד מכם יקבל רפרנט אישי שינהל עבורכם את תהליך הבדיקה והייעוץ ויהיה זמין אליכם לכל שאלה.
הבדיקה והייעוץ ניתנים לכם ללא כל עלות או ההתחייבות ובסוף התהליך ישלחו אליכם ההמלצות באופן דיגיטלי.

תהליך שדרוג התיק הפנסיוני שלך

בדיקה מקצועית על ידי מומחים בתחום הביטוח
רפרט אישי שמטפל בך וזמין לכל שאלה
קבלת הנתונים באופן דיגיטלי
בדיקה מלאה של הכיסויים והתאמתם למצבך האישי

שלא כמו באתרים כ "הר הביטוח" ודומיו אנחנו ב E-SEDER לא רק מציגים לכם את הנתונים באופן גולמי, הניתוח וההמלצות שלנו מתבססים על בדיקה מדוגדגת

של הפוליסה הספציפית שלכם בחברת הביטוח וההמלצות שלנו לוקחות בחשבון את מצבכם האישי והמשפחתי

כי רק יעוץ מוכוון אישי מבטיח תוצאות טובות

111
במשך השנים כולנו הצטרפנו למגוון רחב של ביטוחים אם במקומות העבודה אשר הציעו לנו מחיר משתלם או באופן פרטי אצל סוכן הביטוח.
כולנו חושבים כי אם נמשיך ונגדיל את כמות הביטוח (וגם את ההוצאה החודשית..) נבטיח לעצמינו כיסוי רחב יותר.
אבל האמת היא שלכולנו יש מספר רב של ביטוחים חופפים שיוצרים כיסוי לא מספק.
בדיקה של התיק הביטוחי והתאמתו למצבך האישי מבטיחים כי תקבל את הכיסוי הרחב ביותר במחיר המשתלם ביותר.

222
במשך השנים כולנו הצטרפנו למגוון רחב של ביטוחים אם במקומות העבודה אשר הציעו לנו מחיר משתלם או באופן פרטי אצל סוכן הביטוח.
כולנו חושבים כי אם נמשיך ונגדיל את כמות הביטוח (וגם את ההוצאה החודשית..) נבטיח לעצמינו כיסוי רחב יותר.
אבל האמת היא שלכולנו יש מספר רב של ביטוחים חופפים שיוצרים כיסוי לא מספק.
בדיקה של התיק הביטוחי והתאמתו למצבך האישי מבטיחים כי תקבל את הכיסוי הרחב ביותר במחיר המשתלם ביותר.

333
במשך השנים כולנו הצטרפנו למגוון רחב של ביטוחים אם במקומות העבודה אשר הציעו לנו מחיר משתלם או באופן פרטי אצל סוכן הביטוח.
כולנו חושבים כי אם נמשיך ונגדיל את כמות הביטוח (וגם את ההוצאה החודשית..) נבטיח לעצמינו כיסוי רחב יותר.
אבל האמת היא שלכולנו יש מספר רב של ביטוחים חופפים שיוצרים כיסוי לא מספק.
בדיקה של התיק הביטוחי והתאמתו למצבך האישי מבטיחים כי תקבל את הכיסוי הרחב ביותר במחיר המשתלם ביותר.

.אל תתלבט! השאר פרטים, בדוק, שדרג
הדאגה לעתיד מתחילה עכשיו